ONZE WERKWIJZE

Tijdens het kennismakingsgesprek nemen wij uw wensen en voorkeuren door en geven
wij u een gedegen bouwadvies.
Daarna ontvangt u een helder en goed omschreven offerte waarin de werkzaamheden en
de daarbij behorende kosten worden gespecificeerd hierdoor krijgt u een transparant
beeld van onze werkzaamheden zoals onderhoud, renovatie van uw woonhuis of
bedrijfspand. Na acceptatie van onze offerte  stellen wij een aannemingsovereenkomst op. Daarin
staat wat beide zijn overeengekomen met betrekking tot de bouwwerkzaamheden en
daarbij behorende budgetten.

Een goede communicatie is van belang vinden wij bij aannemersbedrijf Theo Looman.
Daarom houd ons bedrijfsbureau tijdens het bouwproces contact met u als
opdrachtgever.

Nadat het bouwteam van Theo Looman aannemers het bouwproject volledig heeft
afgerond is er een oplevering waar wij samen met u het project nalopen. Eventuele
aanvullingen worden vastgelegd in het opleveringsrapport, waarbij ook wordt
afgesproken binnen welke termijn deze worden verholpen. Vanuit ons kantoor begeleiden
wij het gehele bouwproces tot en met de oplevering.