RENOVATIE

Renovatie of onderhoud                      

De begrippen renovatie en onderhoud worden nog vaak door elkaar gehaald daarom
leggen wij hierbij het verschil uit. Van renovatie of woningverbetering is sprake als de
woning (gedeeltelijk) vernieuwd wordt. Hierdoor is er duidelijk sprake van
woningverbetering 
Bij renovatie passen wij de woning  aan zodat deze voldoet aan de eisen van nu.
Zowel op het gebied van duurzaamheid, brandveiligheid, etc.

Bijvoorbeeld het herstellen van de oude uitstraling van het te renoveren gebouw of juist
een nieuwe uitstraling geven aan het object. Indien de renovatie wordt gecombineerd
met het isoleren van het dak en/of  gevels en het pand uitrusten met isolatieglas dan
wordt ook het comfort en de duurzaamheid verhoogd.                                                                                                                  

Aannemersbedrijf Theo Looman heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als een
betrouwbare partner in renovatie en onderhoud ondermeer voor woningbouwcorporatie
WoonGenoot in Nijmegen met zo’n 1500 woningen in bezit.