LINKS

BouwGarant
Wij zijn lid van Bouwend Nederland, de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.Wij voldoen aan alle kwaliteits – en veiligheidseisen.


NVOB
De Nijmeegse aannemers verenigden de krachten samen met zakenpartners om samen een bijdrage te leveren aan allerlei maatschappelijke projecten die zorgen voor behoud en ontwikkeling van bouwkundig erfgoed in en om Nijmegen.


Bouwend Nederland

Bouwend Nederland is dé ondernemersorganisatie voor de bouw en infra. Wij verenigen en verbinden 4300 kleine en grote bedrijven, behartigen de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maken ons hard voor vernieuwing in de bouw en infra.


WoonGenoot

Woongenoot is een woningcorporatie die met ruim 1.500 woningen in Nijmegen staat voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met goede zorg.